เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
  2. โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
  3. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  4. โรงเรียนเทิงวิทยาคม
  5. โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
  6. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
  7. โรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคม
  8. โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
  9. เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร
  10. ผู้บันทึกคะแนน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 81
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 524
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4923
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:172.70.116.136

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

สรุปเหรียญรางวัล กีฬา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยาเขตอิงโขง
ดังลิ้งแนบ  คลิก

:25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการแข่งขันดอกซ้อเกมส์ 65

คลิก

:18 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด :

เนื่องจากระบบรายงานผลอยู่ในช่วงดำเนินการแก้ไขรายชื่อและประกาศผล คะแนนบางรายการไม่สามารถประกาศผลได้เนื่องจากตัวนักกีฬาไม่ครบ  ขออนุญาตยึดการประกาศผลด้วยไฟล์ สรุปใน Excel เพื่อรายงานผลการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ และประเภทลาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ดังลิ้งแนบ


คลิก

:18 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด :

ประกาศขยายเวลาสำหรับการลงทะเบียนกิจกรรมทุกกิจกรรม (ยกเว้นกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน)เนื่องจากพบว่า ระบบเซอร์เวอร์ทำงานหนัก ทำให้คณะครูลงทะเบียนนักกีฬาบางกิจกรรมไม่ได้  จึงขอเลื่อนจากเดิมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็น ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  สำหรับกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน ให้ ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

:14 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด :

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนผู้ฝึกสอนและผู้เข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 โดยทุกโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อเข้ามาทางระบบ
สามารถดาวน์โหลดคู่มือ คลิก

:4 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด :

เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน เป็นสนามกีฬาใหญ่

:6 ตุลาคม 2565

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลแข่งขันตามกลุ่ม
#
กลุ่มโรงเรียน
รวม
1 กลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง 91 91 131 313
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 34 15 18 67
2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 10 10 21 41
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 12 6 19 37
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 5 21 10 36
5 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 9 7 15 31
6 โรงเรียนพญาเม็งราย 6 10 14 30
7 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 2 8 10 20
8 โรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคม 7 5 8 20
9 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 5 4 6 15
10 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 0 5 4 9
11 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0 6 7
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ
อีสปอร์ต เปตอง เทเบิลเทนนิส วู้ดบอล
กรีฑาประเภทลู่ กรีฑาประเภทลาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 101 34
50.75%
15
22.39%
18
26.87%
67
2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 103 12
32.43%
6
16.22%
19
51.35%
37
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 101 10
24.39%
10
24.39%
21
51.22%
41
4 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 94 9
29.03%
7
22.58%
15
48.39%
31
5 โรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคม 47 7
35.00%
5
25.00%
8
40.00%
20
6 โรงเรียนพญาเม็งราย 74 6
20.00%
10
33.33%
14
46.67%
30
7 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 30 5
33.33%
4
26.67%
6
40.00%
15
8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 106 5
13.89%
21
58.33%
10
27.78%
36
9 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 68 2
10.00%
8
40.00%
10
50.00%
20
10 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 49 1
14.29%
0
0.00%
6
85.71%
7

สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ครู
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 24 61 516
2 วอลเลย์บอล 4 37 88 410
3 บาสเกตบอล 4 27 73 294
4 เซปักตะกร้อ 4 32 87 156
5 อีสปอร์ต 2 21 55 140
6 เปตอง 14 141 362 344
7 เทเบิลเทนนิส 20 132 288 201
8 วู้ดบอล 4 15 30 89
9 กรีฑาประเภทลู่ 30 235 245 432
10 กรีฑาประเภทลาน 16 130 190 126
รวมทั้งหมด 260 803 1,491 2,723
รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬากลุ่มวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.25632977485657 วินาที