เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
  2. โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
  3. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
  4. ผู้ดูแลระบบ
  5. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  6. สหวิทยาเขตริมกก
  7. สหวิทยาเขตอิงโขง
  8. ศูนย์การจัดการแข่งขัน
  9. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
  10. สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 7
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 58
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 867
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4129
 • เริ่มนับ 22 พฤศจิกายน 2560
 • IP:172.69.69.221

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

เมื่อประกาศผลการแข่งขันในระบบแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้

และระบบจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

:22 ธันวาคม 2560

รายละเอียด :

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

กำหนดวันแข่งขัน  ดังนี้

ประเภทเดี่ยว ทุกรุ่น 
วันอังคาร ที่  19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  รายงานตัว เวลา 8.30 น. 

ประเภทคู่ ทุกรุ่น       
วันพุธ   ที่  20 ธันวาคม  พ.ศ. 2560  รายงานตัว เวลา 8.30 น. 

ประเภทคู่ผสม ทุกรุ่น          
วันพฤหัสบดี ที่  21 ธันวาคม  พ.ศ. 2560  รายงานตัว เวลา 8.30 น. 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง

กำหนดวันแข่งขัน  ดังนี้

ประเภทเดี่ยว ทุกรุ่น           
วันจันทร์ ที่  18 ธันวาคม พ.ศ. 2560   รายงานตัว เวลา 10.30 น. 

ประเภททีม 2 คน ทุกรุ่น
วันอังคาร ที่  19 ธันวาคม  พ.ศ. 2560  รายงานตัว เวลา   8.30 น. 

ประเภททีม 3 คน ทุกรุ่น
วันพุธ     ที่  20 ธันวาคม พ.ศ. 2560   รายงานตัว เวลา   8.30 น. 

ประเภทคู่ผสม ทุกรุ่น
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รายงานตัว เวลา  8.30 น.  

:12 ธันวาคม 2560

รายละเอียด :

ให้แต่ละโรงเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เลือกเมนูรายการข้อมูลพื้นฐาน
2. ตั้งค่าระบบเริ่มต้น
3. กรอกข้อมูลชื่อผู้ผู้บริหารและผู้ประสานงานของโรงเรียน
เพราะชื่อผู้อำนวยการ จะมีผลต่อการพิมพ์แผงรูปทีมค่ะ

การตั้งค่าพื้นฐาน ชื่อผู้บริหาร ผู้ประสานงานของโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน กรอกครั้งแรกเดียว ระบบจะบันทึกไว้ในระบบและเอาไปใช้ทุกประเภทกีฬาอัตโนมัติ

 

:7 ธันวาคม 2560

รายละเอียด :

ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนในเว็บไซต์
 1. ชื่อ-สกุล, วัน เดือน ปี เกิด (ตรงกับบัตรประชาชน)
 2. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตรงกับบัตรประชาชน)
 3. รูปนักเรียน (อัพโหลดไฟล์เข้าในระบบ)


เอกสารรายงานตัว ณ สนามแข่งขัน
         กำหนดรายงานตัว ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยครูผู้ควบคุม/ฝึกสอนประจำทีม ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตามกีฬา และกรีฑาแต่ละประเภท ณ สนามแข่งขัน

1. แผงรูปพิมพ์จากระบบ ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ ปพ.7 ฉบับจริง
3. ครูผู้ควบคุม/ฝึกสอนประจำทีม และนักกีฬา

 

:7 ธันวาคม 2560

รายละเอียด :

 ปฏิทินการจัดดำเนินการแข่งขัน

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

23 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2560 
2. แก้ไขรายชื่อ-ชื่อสกุล 23 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2560
3. ปิดระบบลงทะเบียน  13 ธ.ค. 2560 เวลา 24.00น.
4. พิมพ์แผงรูปออกจากระบบ  23 พ.ย. เป็นต้นไป
5. จัดการแข่งขัน  17-22 ธ.ค. 2560
6. ประกาศผลการแข่งขัน   หลังจบการแข่งขัน
7. พิมพ์เกียรติบัตร 25 ธ.ค. เป็นต้นไป
:6 ธันวาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง คนที่ 2 2.ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง คนที่ 1
3.โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 4.โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม
5.โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ 6.โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว
7.โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 8.โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
9.โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 10.โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
11.โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา 12.สูจิบัตรสายสัมพันธ์ แม่จันเกมส์ ดาวน์โหลด https://goo.gl/gHF6c3
13.คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงราย ไฟล์คำสั่ง https://goo.gl/w19oTM14.ขบวนพาเหรดสายสัมพันธ์-แม่จันเกมส์60
15.กำหนดการพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 6 10 12 28
2 โรงเรียนพานพิทยาคม 11 8 5 24
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 9 4 10 23
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7 3 8 18
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 3 8 5 16
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 6 3 6 15
7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 6 2 6 14
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 2 6 5 13
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 5 5 3 13
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 4 8 13
11 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 2 6 13
12 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1 3 9 13
13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 4 1 5 10
14 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1 3 5 9
15 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1 2 5 8
16 โรงเรียนพญาเม็งราย 3 4 1 8
17 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1 2 4 7
18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 3 4 7
19 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 0 2 4 6
20 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 4 1 1 6
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน
สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ครู
นักเรียน
1 กรีฑา 46 402 529 562
2 เซปักตะกร้อ 4 32 49 166
3 ฟุตซอล 3 25 41 338
4 เปตอง 14 114 150 256
5 เทเบิลเทนนิส 10 76 107 126
6 บาสเกตบอล 4 32 59 386
7 วอลเลย์บอล 4 32 49 357
8 ฟุตบอล 3 23 38 507
รวมทั้งหมด 246 736 1,033 2,712
รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : [email protected]
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.2439329624176 วินาที