หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0239
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0240
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0241
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0243
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0244
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0245
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0246
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0247
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0248
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0249
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
11
0250
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
12
0251
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
13
0252
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
14
0253
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.004216194152832 วินาที