หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0228
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0229
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0230
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0231
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0232
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0233
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0234
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0235
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0236
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0237
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0032610893249512 วินาที