หมวดหมู่ : เซปักตะกร้อ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0224
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0225
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0226
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0227
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0020089149475098 วินาที