หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0170
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0171
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0174
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0175
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0176
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0177
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0178
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0179
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0180
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0181
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
11
0182
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
12
0183
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
13
0184
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
14
0185
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
15
0186
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
16
0187
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
17
0188
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
18
0189
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
19
0190
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
20
0191
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
21
0192
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
22
0193
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
23
0194
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
24
0195
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
25
0196
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
26
0197
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
27
0198
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
28
0199
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
29
0200
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
30
0201
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
31
0202
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
32
0203
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
33
0204
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
34
0205
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
35
0206
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
36
0207
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
37
0208
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
38
0209
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
39
0259
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
40
0260
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0059881210327148 วินาที