#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 เปตอง 4เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
2 วอลเลย์บอล 9วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 วอลเลย์บอล 13วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
4 วอลเลย์บอล 17วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 เทเบิลเทนนิส 22เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
6 วอลเลย์บอล 27วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
7 เปตอง 31เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
8 ฟุตบอล 37ฟุตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 เทเบิลเทนนิส 41เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
10 เทเบิลเทนนิส 116เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
11 เปตอง 48เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
12 เทเบิลเทนนิส 53เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
13 กรีฑา 134วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 เทเบิลเทนนิส 61เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
15 กรีฑา 143วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 กรีฑา 69วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
17 กรีฑา 161วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 เปตอง 72เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
19 เทเบิลเทนนิส 76เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
20 กรีฑา 80วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
21 กรีฑา 84วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 เทเบิลเทนนิส 90เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
23 เปตอง 94เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
24 เทเบิลเทนนิส 99เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
25 เปตอง 154เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
26 เทเบิลเทนนิส 108เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
27 กรีฑา 112วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
28 กรีฑา 119วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
29 กรีฑา 120วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
30 เทเบิลเทนนิส 124เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31 กรีฑา 198วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
32 กรีฑา 205วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
33 เปตอง 148เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
34 กรีฑา 160วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
35 เปตอง 169เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
36 เปตอง 173เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
37 ฟุตบอล 176ฟุตบอล รวมหญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
38 เปตอง 180เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
39 เปตอง 184เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
40 เปตอง 189เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41 เปตอง 192เปตอง ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
42 เปตอง 196เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
43 บาสเกตบอล 203บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
44 บาสเกตบอล 209บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
45 บาสเกตบอล 213บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
46 บาสเกตบอล 217บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
47 กรีฑา 223วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
48 กรีฑา 229วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
49 กรีฑา 235วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
50 กรีฑา 241วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
51 กรีฑา 250วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
52 กรีฑา 254วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
53 กรีฑา 260วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
54 กรีฑา 262ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
55 กรีฑา 356วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
56 กรีฑา 267ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
57 กรีฑา 269ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
58 กรีฑา 287วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
59 ฟุตซอล 275ฟุตซอล ม.1 ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
60 ฟุตซอล 281ฟุตซอล ม.1 หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
61 กรีฑา 293วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
62 กรีฑา 299วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
63 กรีฑา 309วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
64 เซปักตะกร้อ 307เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
65 เซปักตะกร้อ 316เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
66 กรีฑา 322วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
67 กรีฑา 326ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
68 กรีฑา 332ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
69 กรีฑา 341ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
70 กรีฑา 347ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
71 กรีฑา 352กระโดดไกล ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
72 กรีฑา 362วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
73 กรีฑา 368ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
74 กรีฑา 374วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
75 กรีฑา 377กระโดดไกล ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
76 กรีฑา 383วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
77 กรีฑา 390กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
78 กรีฑา 394กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
79 เชียร์ลีดเดอร์ 400เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
80 เซปักตะกร้อ 404เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
81 เซปักตะกร้อ 409เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
82 ฟุตบอล 414ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0076911449432373 วินาที