#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 เปตอง 3เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
2 วอลเลย์บอล 8วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 วอลเลย์บอล 12วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 วอลเลย์บอล 16วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
5 เทเบิลเทนนิส 21เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
6 วอลเลย์บอล 26วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
7 เปตอง 30เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 ฟุตบอล 36ฟุตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 เทเบิลเทนนิส 40เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
10 เทเบิลเทนนิส 115เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
11 เปตอง 47เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 เทเบิลเทนนิส 52เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
13 กรีฑา 57วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 เทเบิลเทนนิส 60เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
15 กรีฑา 65วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
16 กรีฑา 162วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 เปตอง 71เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
18 เทเบิลเทนนิส 75เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
19 กรีฑา 79วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
20 กรีฑา 83วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
21 เทเบิลเทนนิส 89เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
22 เปตอง 93เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
23 เทเบิลเทนนิส 98เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
24 เปตอง 153เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
25 เทเบิลเทนนิส 107เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
26 กรีฑา 111วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
27 กรีฑา 138วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
28 เทเบิลเทนนิส 123เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
29 กรีฑา 128วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
30 กรีฑา 132วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
31 เปตอง 147เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
32 กรีฑา 159วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
33 เปตอง 168เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
34 เปตอง 172เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
35 ฟุตบอล 175ฟุตบอล รวมหญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
36 เปตอง 179เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
37 เปตอง 183เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
38 เปตอง 188เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
39 เปตอง 191เปตอง ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
40 เปตอง 195เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
41 บาสเกตบอล 202บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
42 บาสเกตบอล 208บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
43 บาสเกตบอล 216บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
44 กรีฑา 222วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
45 กรีฑา 228วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
46 กรีฑา 234วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
47 กรีฑา 240วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
48 กรีฑา 247วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
49 กรีฑา 386วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
50 กรีฑา 253วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
51 กรีฑา 259วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
52 กรีฑา 355วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
53 กรีฑา 266ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
54 กรีฑา 325ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
55 ฟุตซอล 280ฟุตซอล ม.1 หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
56 กรีฑา 286วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
57 กรีฑา 292วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
58 กรีฑา 298วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
59 เซปักตะกร้อ 306เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
60 เซปักตะกร้อ 315เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
61 กรีฑา 321วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
62 กรีฑา 331ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
63 กรีฑา 335วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
64 กรีฑา 340ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
65 กรีฑา 346ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
66 กรีฑา 351กระโดดไกล ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
67 กรีฑา 361วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
68 กรีฑา 367ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
69 กรีฑา 373วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
70 กรีฑา 382วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
71 เชียร์ลีดเดอร์ 399เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
72 เซปักตะกร้อ 408เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
73 ฟุตบอล 413ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0069141387939453 วินาที