#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 วอลเลย์บอล 144วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
2 เทเบิลเทนนิส 20เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 ฟุตบอล 35ฟุตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
4 กรีฑา 56วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 กรีฑา 64วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
6 กรีฑา 163วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 กรีฑา 164วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
8 วอลเลย์บอล 137วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
9 กรีฑา 150วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
10 เทเบิลเทนนิส 88เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
11 กรีฑา 136วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 เปตอง 92เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
13 เปตอง 152เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
14 เทเบิลเทนนิส 106เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
15 กรีฑา 186วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 กรีฑา 141วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
17 กรีฑา 197วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 กรีฑา 131วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
19 กรีฑา 158วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 เปตอง 178เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
21 บาสเกตบอล 201บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
22 กรีฑา 221วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
23 กรีฑา 227วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
24 กรีฑา 233วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
25 กรีฑา 239วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
26 กรีฑา 245วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
27 กรีฑา 303วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
28 กรีฑา 385วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
29 กรีฑา 252วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
30 กรีฑา 258วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
31 กรีฑา 301ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
32 กรีฑา 354วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
33 ฟุตซอล 274ฟุตซอล ม.1 ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
34 กรีฑา 324ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
35 กรีฑา 285วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
36 กรีฑา 291วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
37 กรีฑา 297วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
38 กรีฑา 312ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
39 กรีฑา 320วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
40 กรีฑา 330ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41 กรีฑา 334วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
42 กรีฑา 339ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
43 กรีฑา 345ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
44 กรีฑา 350กระโดดไกล ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
45 กรีฑา 360วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
46 กรีฑา 366ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
47 กรีฑา 372วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
48 กรีฑา 376กระโดดไกล ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
49 กรีฑา 381วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
50 เชียร์ลีดเดอร์ 398เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0051770210266113 วินาที