#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 เปตอง 1เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
2 วอลเลย์บอล 6วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
3 วอลเลย์บอล 10วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 วอลเลย์บอล 14วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
5 เทเบิลเทนนิส 18เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
6 วอลเลย์บอล 24วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
7 เปตอง 28เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 ฟุตบอล 33ฟุตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 เทเบิลเทนนิส 38เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
10 เปตอง 46เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
11 เทเบิลเทนนิส 113เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 เทเบิลเทนนิส 50เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
13 กรีฑา 54วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
14 เทเบิลเทนนิส 58เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
15 กรีฑา 142วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 กรีฑา 67วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
17 กรีฑา 68วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 เปตอง 70เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
19 เทเบิลเทนนิส 73เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
20 กรีฑา 81วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
21 เทเบิลเทนนิส 86เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
22 เปตอง 91เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
23 กรีฑา 135วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
24 เทเบิลเทนนิส 96เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
25 เปตอง 151เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
26 เทเบิลเทนนิส 104เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
27 กรีฑา 185วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
28 กรีฑา 139วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
29 กรีฑา 140วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
30 เทเบิลเทนนิส 121เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
31 กรีฑา 126วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
32 กรีฑา 129วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
33 เปตอง 146เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
34 กรีฑา 156วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
35 เปตอง 167เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
36 เปตอง 171เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
37 ฟุตบอล 174ฟุตบอล รวมหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
38 เปตอง 177เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
39 เปตอง 182เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
40 เปตอง 187เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
41 เปตอง 190เปตอง ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
42 เปตอง 194เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
43 บาสเกตบอล 199บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
44 บาสเกตบอล 206บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
45 บาสเกตบอล 211บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
46 บาสเกตบอล 214บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
47 กรีฑา 219วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
48 กรีฑา 225วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
49 กรีฑา 231วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
50 กรีฑา 237วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
51 กรีฑา 243วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
52 กรีฑา 302วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
53 กรีฑา 384วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
54 กรีฑา 256วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
55 กรีฑา 353วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
56 กรีฑา 310ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
57 ฟุตซอล 278ฟุตซอล ม.1 หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
58 ฟุตซอล 272ฟุตซอล ม.1 ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
59 กรีฑา 276ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
60 กรีฑา 283วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
61 กรีฑา 289วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
62 กรีฑา 295วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
63 เซปักตะกร้อ 304เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
64 เซปักตะกร้อ 313เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
65 กรีฑา 318วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
66 กรีฑา 328ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
67 กรีฑา 333วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
68 กรีฑา 337ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
69 กรีฑา 343ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
70 กรีฑา 348กระโดดไกล ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
71 กรีฑา 358วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
72 กรีฑา 364ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
73 กรีฑา 370วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
74 กรีฑา 379วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
75 กรีฑา 388กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
76 กรีฑา 392กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
77 เชียร์ลีดเดอร์ 396เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
78 เซปักตะกร้อ 402เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
79 เซปักตะกร้อ 406เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
80 ฟุตบอล 411ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0074050426483154 วินาที