#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 วอลเลย์บอล 5วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
2 วอลเลย์บอล 23วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
3 ฟุตบอล 32ฟุตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
4 กรีฑา 117วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
5 เทเบิลเทนนิส 49เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
6 กรีฑา 62วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
7 กรีฑา 165วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
8 กรีฑา 77วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 เทเบิลเทนนิส 85เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
10 เทเบิลเทนนิส 95เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
11 กรีฑา 149วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 กรีฑา 109วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 กรีฑา 118วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
14 กรีฑา 125วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
15 กรีฑา 133วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 เปตอง 145เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
17 กรีฑา 155วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
18 เปตอง 166เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
19 เปตอง 170เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
20 เปตอง 181เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
21 เปตอง 193เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
22 กรีฑา 204วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 บาสเกตบอล 210บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
24 กรีฑา 218วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 กรีฑา 224วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
26 กรีฑา 230วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
1
ชนะเลิศ
27 กรีฑา 236วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
28 กรีฑา 242วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
29 กรีฑา 246วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
30 กรีฑา 248วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31 กรีฑา 255วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
32 กรีฑา 261ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
33 กรีฑา 263วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
34 กรีฑา 268ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
35 กรีฑา 282วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
36 กรีฑา 288วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
37 กรีฑา 294วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
38 กรีฑา 317วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
39 กรีฑา 323ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
40 กรีฑา 327ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
41 กรีฑา 336ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
42 กรีฑา 342ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
43 กรีฑา 357วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
44 กรีฑา 363ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
45 กรีฑา 369วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
46 กรีฑา 375กระโดดไกล ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
47 กรีฑา 378วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
48 กรีฑา 387กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
49 เซปักตะกร้อ 401เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
50 กรีฑา 391กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
51 เชียร์ลีดเดอร์ 395เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
52 เซปักตะกร้อ 405เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
53 ฟุตบอล 410ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0054540634155273 วินาที