สรุปเหรียญรางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
82
82
132
81
81
93
0
404

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.15781402587891 วินาที