สรุปเหรียญรางวัล แยกรายประเภทกีฬา
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 กรีฑา 39 39 36 224
2 ฟุตบอล 3 3 0 14
3 ฟุตซอล 2 2 0 8
4 บาสเกตบอล 4 4 0 17
5 วอลเลย์บอล 4 4 7 20
6 เซปักตะกร้อ 4 4 0 17
7 เทเบิลเทนนิส 10 10 26 46
8 เปตอง 14 14 23 52
9 เชียร์ลีดเดอร์ 1 1 1 6
รวมทั้งหมด 81 81 93 401

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.043603181838989 วินาที