สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 คณะสีชมพู 68 21 10 9 53 20 10 9 53
2 คณะสีม่วง 83 20 16 26 80 20 16 20 80
3 คณะสีแดง 85 11 17 31 82 11 16 21 82
4 คณะสีน้ำเงิน 71 10 13 24 66 10 13 12 66
5 คณะสีเขียว 67 10 7 12 50 10 7 8 50
6 คณะสีฟ้า 81 10 19 30 73 10 19 23 73
รวม 455 82 82 132 296 81 81 93 255

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.034399032592773 วินาที