สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 คณะสีม่วง 83 20 16 20 80
2 คณะสีชมพู 68 20 10 9 53
3 คณะสีแดง 85 11 16 21 82
4 คณะสีน้ำเงิน 71 10 13 12 66
5 คณะสีเขียว 67 10 7 8 50
6 คณะสีฟ้า 81 10 19 23 73
รวม 455 81 81 93 255

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.034209966659546 วินาที