#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
2 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศิษท์กันทร
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐกฤตา จินดาธรรม
4 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นภารัตน์ เเยสอ
5 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อารยา ออแม่
2.นางสาว กาญจนา ค่าล่า
3.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วันชัย มาเยอะ
2.นาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
8 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรัญญู กันจินะ
9 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์แรม ปันตัน
2.นางสาว สุวดี ไชยศรี
10 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ปองคำ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.028040885925293 วินาที