#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เกตน์ จะนุ
2 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กัลยารัตน์ แก้วศิริ
3 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปวีณนุช ตีคำ
2.นางสาว กัลยารัตน์ แก้วศิริ
3.นางสาว ขวัญสรา ณ ลำปาง
4.นางสาว สุภาพร เยเปี่ย
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปรเมศร์ แสงอุทัย
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พันธพิน นากรักษ์
2.เด็กหญิง สุทธิดา ซาสุทธะสี
7 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว วิชุดา อินตาวงศ์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0028538703918457 วินาที