#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เมธิชัย มูลมิ่ง
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จารี จะทอ
2.เด็กชาย เกตน์ จะนุ
3.เด็กชาย ภาชร จะยื่อ
4.เด็กชาย จักรพันธ์ แก้วพองคำ
3 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พิชญุตร โดยดลหาญ
2.นาย ชิญฑฎา ปะวิตา
3.นาย ณัฏฐากร สว่างพัฒนกุล
4.นาย ณัฐวุฒิ พงษ์ตุ้ย
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มณัชยา ปัญญาเทพ
2.นางสาว กัลยารัตน์ แก้วศิริ
3.นางสาว ขวัญสรา ณ ลำปาง
4.นางสาว สุภาพร เยเปีย
5 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิสิทธิ์ อาจอ
6 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อำพน อายีกู่
7 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เกียรติยศ อาเจ๊ะ
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศักรินทร์ กันแก้ว
2.นาย บุญเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี
3.นาย พีรณัฐ ปันเมือง
4.นาย พิทวัส พงษ์มณี
5.นาย พิเชษฐ จุมออน
6.นาย เกียรติศักดิ์ อาเจ๊ะ
7.นาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
8.นาย อภิสิทธิ์ อาจอ
9.นาย ชนกันต์ ทวีพนารักษ์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0049641132354736 วินาที