#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เกศินี นุ่นยวง
2 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณพรม คำฟู
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศิริเนตร พิชวงค์
4 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มะลิ จะทอ
5 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กรรนิการ์ สุวรรณ
6 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธีรตา คาหล่า
2.นางสาว ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
3.นางสาว กิ่งดาว สอนสุกอง
4.นางสาว ฐิติยาภรณ์ ราวิชัย
7 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฐานิดา กอบศิลป์
8 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชป์กุล
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หมีตี อาหมี่
2.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
10 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
2.เด็กชาย ภูรินทร์ ทุนอินทร์
3.เด็กชาย วัชระพงษ์ นุ่นยวง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.026798963546753 วินาที