#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เจษฎา สุขเสาร์
2.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คามิน ลาบือ
2.นาย อินปะกุล อบสุข
3.นาย ธนาดล อิ่มคำ
4.นาย สุรชา แก้วรัตน์
3 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สมฤทัย ปัญโยกาศ
2.นางสาว สไบแพร หมอลำสา
3.นางสาว วิจิตตรา แก้วมาลา
4.นางสาว ณั กันแก้ว
4 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วรรณษา หนสมตุ้ย
5 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นงนภัส ยังใบ
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เกตน์นิภา กันแก้ว
2.นางสาว รวินันท์ ชาญยารัตน์
3.นางสาว สุพาพร อาหยี่
4.นางสาว กัลญารัตน์ กองมา
5.นางสาว นริสรา เยอส่อ
6.นางสาว ไพริน แซ่จัง
7.นางสาว หฤทัย ลองใจคำ
8.นางสาว ชัญญา ฮาซอง
9.นางสาว อินธิรา ฮาซาง
10.นางสาว อำพร เมธาวีสุวรรณ
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐมล แยเมียง
2.เด็กหญิง หมี่ตี้ อาหนี่
8 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เฉลิมชัย คำหล้าทราย
9 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จุฑามณี มิโน

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.005558967590332 วินาที