#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
2 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
3 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
4 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
8 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
10 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
11 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
14 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
15 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
16 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
17 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
18 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
19 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
20 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
21 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
23 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
24 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
25 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
26 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
27 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
28 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
29 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
30 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
31 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
32 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
33 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
34 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
35 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
36 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
37 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
38 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
39 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
40 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
41 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
42 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
43 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
44 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
45 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
46 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
47 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
48 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
49 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
50 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
51 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
52 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
53 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
54 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
55 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
56 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
57 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
58 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
59 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
60 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
61 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
62 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
63 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
64 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
65 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
66 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
67 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
68 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
69 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
70 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
71 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
72 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
73 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
74 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
75 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
76 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
77 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
78 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
79 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
80 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
81 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.19311094284058 วินาที