#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
2 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
3 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
4 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
8 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
10 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
11 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
14 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
15 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
16 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
17 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
18 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
19 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
20 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
21 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
23 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
24 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
25 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
26 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
27 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
28 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
29 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
30 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
31 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
32 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
33 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
34 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
35 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
36 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
37 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
38 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
39 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
40 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
41 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
42 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
43 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
44 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
45 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
46 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
47 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
48 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
49 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
50 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
51 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
52 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
53 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
54 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
55 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
56 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
57 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
58 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
59 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
60 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
61 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
62 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
63 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
64 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
65 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
66 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
67 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
68 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
69 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
70 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
71 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
72 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
73 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
74 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
75 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
76 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
77 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
78 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
79 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
80 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
81 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
82 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
83 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
84 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
85 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
86 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
87 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
88 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
89 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
90 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
91 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
92 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
93 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.22008514404297 วินาที