#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
2 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
3 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
4 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
8 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
10 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
11 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
14 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
15 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
16 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
17 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
18 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
19 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
20 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
21 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
23 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
24 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
25 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
26 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
27 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
28 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
29 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
30 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
31 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
32 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
33 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
34 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
35 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
36 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
37 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
38 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
39 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
40 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
41 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
42 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
43 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
44 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
45 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
46 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
47 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
48 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
49 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
50 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
51 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
52 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
53 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
54 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
55 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
56 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
57 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
58 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
59 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
60 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
61 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
62 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
63 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
64 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
65 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
66 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
67 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
68 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
69 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
70 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
71 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
72 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
73 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
74 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
75 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
76 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
77 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
78 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
79 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
80 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
81 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.032058000564575 วินาที