#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
2 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
3 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
4 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
5 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
6 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
7 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
8 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
9 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
10 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
11 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
12 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
14 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
15 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
คณะสีชมพู
16 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
17 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
18 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
19 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
20 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
21 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
22 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
23 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
24 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
25 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
26 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
27 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
28 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
29 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
30 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
31 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
32 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
33 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
34 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
35 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
36 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
37 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
38 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
39 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
40 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
41 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
42 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
43 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
44 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
45 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
46 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
47 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
48 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
49 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
50 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
51 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
52 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
53 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
54 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
55 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
56 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
57 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
58 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
59 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
60 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
61 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
62 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
63 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
64 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
65 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
66 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
67 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
68 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
69 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
70 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
71 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
72 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
73 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
74 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
75 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
76 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
77 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
78 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
79 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
80 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
81 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
82 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
83 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
84 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
85 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
86 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
87 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
88 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
89 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
90 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
91 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
92 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
93 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
94 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
95 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
96 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
97 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
98 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
99 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
100 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
101 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
102 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
103 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
104 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
105 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
106 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
107 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
108 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
คณะสีแดง
109 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
110 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
111 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
112 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
113 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
114 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
115 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
116 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
117 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
118 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
119 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
120 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
121 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
122 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
123 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
124 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
125 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
126 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
127 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
128 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
129 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
130 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
131 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
132 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
133 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
134 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
135 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
136 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
137 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
138 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
139 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
140 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
141 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
142 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
143 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
144 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
145 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
146 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
147 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
148 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีชมพู
149 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
150 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
151 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
152 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
153 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
154 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
155 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
156 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
157 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
158 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
159 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีฟ้า
160 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
161 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีม่วง
162 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีน้ำเงิน
163 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีเขียว
164 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
คณะสีแดง
165 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
166 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
167 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
168 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
169 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
170 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
171 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
172 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
173 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
174 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
คณะสีเขียว
175 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
176 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
177 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
178 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
179 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
180 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
181 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
182 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
183 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
184 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
185 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
186 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
187 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
188 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
189 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
190 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
191 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
192 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
193 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
194 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
195 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
196 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
197 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
198 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
199 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
200 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
201 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
202 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
203 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
204 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
205 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
206 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
207 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
208 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
209 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
210 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
211 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
212 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
213 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
214 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
215 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
216 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
217 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
218 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
219 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
220 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
221 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
222 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
223 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
224 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
225 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
226 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
227 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
228 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
229 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
230 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
231 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
232 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
233 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
234 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
235 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
236 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
237 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
238 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
239 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
240 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
241 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
242 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
243 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีเขียว
244 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
245 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
246 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
247 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
248 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
249 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
250 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
251 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
252 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีน้ำเงิน
253 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
254 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
255 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีม่วง
256 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีแดง
257 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีฟ้า
258 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
คณะสีชมพู
259 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
260 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
261 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
262 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
263 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
264 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
265 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
266 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
267 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
268 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
269 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
270 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
271 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
272 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
273 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
274 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
275 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
276 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
277 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
278 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
279 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
280 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
281 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
282 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
283 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
284 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
285 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
286 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
287 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
288 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
289 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
290 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
291 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
292 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
293 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
294 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
295 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
296 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
297 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
298 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
299 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
300 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
301 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
302 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
303 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
304 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
305 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
306 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
307 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
308 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
309 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
310 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
311 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
312 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
313 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
314 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
315 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
316 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
317 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
318 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
319 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
320 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
321 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
322 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
323 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
324 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
325 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
326 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
327 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
328 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
329 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
330 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
331 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
332 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
333 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
334 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
335 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
336 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
337 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
338 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
339 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
340 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
341 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
342 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
343 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
344 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
345 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
346 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
347 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
348 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
349 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
350 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
351 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
352 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
353 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
354 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
355 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
356 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
357 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
358 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
359 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
360 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
361 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
362 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
363 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
364 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
365 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
366 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
367 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
368 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
369 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
370 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
371 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
372 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
373 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
374 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
375 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
376 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
377 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
378 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
379 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
380 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
381 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
382 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
383 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
384 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
385 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
386 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
387 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
388 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
389 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
390 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
391 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
392 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
393 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
394 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
395 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
5
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
396 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีชมพู
397 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
5
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
398 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีแดง
399 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
5
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
400 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีม่วง
401 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน
402 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีเขียว
403 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
6
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีฟ้า
404 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
6
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
คณะสีน้ำเงิน

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.29871582984924 วินาที