สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 กรีฑา 40 254 0 359
2 ฟุตบอล 3 17 0 229
3 ฟุตซอล 2 8 0 88
4 บาสเกตบอล 4 20 0 134
5 วอลเลย์บอล 4 23 0 170
6 เซปักตะกร้อ 4 18 0 72
7 เทเบิลเทนนิส 10 57 0 74
8 เปตอง 14 52 0 102
9 เชียร์ลีดเดอร์ 1 6 0 69
รวมทั้งหมด 188 455 0 1,298

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.036715984344482 วินาที