สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 กรีฑา 38 0 0 0
2 ฟุตบอล 3 13 0 211
3 ฟุตซอล 2 8 0 88
4 บาสเกตบอล 4 15 0 117
5 วอลเลย์บอล 4 20 0 156
6 เซปักตะกร้อ 4 16 0 53
7 เทเบิลเทนนิส 10 43 0 69
8 เปตอง 14 52 0 102
9 เชียร์ลีดเดอร์ 1 6 0 64
รวมทั้งหมด 186 173 0 860

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0075371265411377 วินาที