1.กรีฑา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0170 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
2 0171 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
3 0174 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
4 0175 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
5 0176 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
6 0177 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
7 0178 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
8 0179 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
9 0180 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
10 0181 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
11 0182 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
12 0183 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
13 0184 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
14 0185 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
15 0186 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
16 0187 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
17 0188 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
18 0189 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
19 0190 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
20 0191 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
21 0192 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
22 0193 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
23 0194 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
24 0195 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
25 0196 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
26 0197 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
27 0198 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
28 0199 ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
29 0200 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
30 0201 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
31 0202 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
32 0203 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
33 0204 ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
34 0205 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
35 0206 กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
36 0207 กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
37 0208 กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
38 0209 กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
39 0259 วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
40 0260 วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
2.ฟุตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0210 ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
2 0211 ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
3 0212 ฟุตบอล รวมหญิง
3.ฟุตซอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0214 ฟุตซอล ม.1 ชาย
2 0215 ฟุตซอล ม.1 หญิง
4.บาสเกตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0216 บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
2 0217 บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
3 0218 บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
4 0219 บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
5.วอลเลย์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0220 วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
2 0221 วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3 0222 วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
4 0223 วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
6.เซปักตะกร้อ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0224 เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
2 0225 เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
3 0226 เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
4 0227 เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
7.เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0228 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
2 0229 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3 0230 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
4 0231 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
5 0232 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
6 0233 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
7 0234 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
8 0235 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
9 0236 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
10 0237 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
8.เปตอง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0239 เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
2 0240 เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3 0241 เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
4 0243 เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
5 0244 เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
6 0245 เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
7 0246 เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
8 0247 เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
9 0248 เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
10 0249 เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
11 0250 เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
12 0251 เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
13 0252 เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
14 0253 เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
9.เชียร์ลีดเดอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0258 เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.02727484703064 วินาที