#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณะสีน้ำเงิน
1.เด็กชาย จักรินทร์ นามยี่
2.เด็กชาย ชยกร ทรงศิริวงศ์
3.เด็กชาย รชฏ จันทาพูน
4.เด็กชาย ภานุเดช ทสนยาง
5.เด็กชาย อธิศ ลอยคำ
6.เด็กชาย จักรพันธ์ นันทะกุล
7.เด็กชาย อทวุฒ จินดาวงศ์
2 คณะสีเขียว
1.เด็กชาย ปรีชาวิชญ์ ชางยึ
2.เด็กชาย วรัญญู มื่อแล
3.เด็กชาย เกตน์ จะนุ
4.เด็กชาย จะสี จะทอ
5.เด็กชาย ภาธร จะอื่อ
3 คณะสีม่วง
1.นาย ธนสิทธิ์ ชมชื่นพฤกษา
2.นาย ธวัชชัย ใจดวงแก้ว
3.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
4.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แสนเหลียว
5.นาย อภิเชษฐ์ อุปวงศ์
6.เด็กชาย สมชาย แซ่ย่าง
7.เด็กชาย อาโซ อู่แม
8.เด็กชาย อนุศร พิมเสน
9.เด็กชาย มงคล แซ่อ่าง
10.เด็กชาย ธนทัติ เรืองรพีกุล
4 คณะสีแดง
1.เด็กชาย กนก รุ่งตะวันคีรี
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ เเซ่ลี้
3.เด็กชาย สรวิศ เเสนคำ
4.เด็กชาย วีรภัทร ทุนเเก้ว
5.เด็กชาย อภิวัฒน์​ เเหล่งห้วยไชย
6.เด็กชาย วิกวัส พิมลเกียรติยศ
7.เด็กชาย ธนพล อายอ
8.เด็กชาย ธนากิต กะสุด
9.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำน้อย
5 คณะสีชมพู
6 คณะสีฟ้า
1.เด็กชาย เกริกพล เวชวิน
2.เด็กชาย เสริมชาติ อิ่มคำ
3.เด็กชาย ณัฐพล อภิสุขเกษม
4.เด็กชาย ภูวดล คงวานิชกุล
5.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใดอารี่ย์
6.เด็กชาย พีรวัส กิติโกเศศ
7.เด็กชาย ทัศนะ ทาบุดดา
8.เด็กชาย ปภังกร เชื้อชาติสิงขร
9.เด็กชาย กฤติพจน์ สุเลียมมา

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.017153978347778 วินาที