#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0239 เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
0240 เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
0241 เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
0243 เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
0244 เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
0245 เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
0246 เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
0247 เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
0248 เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
0249 เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
0250 เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
0251 เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
0252 เปตอง ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
0253 เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0047948360443115 วินาที