#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0228 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
0229 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
0230 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
0231 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
0232 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ [ทีม]
0233 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ [ทีม]
0234 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ [ทีม]
0235 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ [ทีม]
0236 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
0237 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0040090084075928 วินาที