#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0227 เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง [ทีม]
0226 เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย [ทีม]
0225 เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง [ทีม]
0224 เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย [ทีม]

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0023930072784424 วินาที