#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0192 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
0193 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
0194 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
0195 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
0196 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
0197 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
0198 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
0199 ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
0200 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
0201 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
0202 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
0203 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
0204 ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
0205 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
0206 กระโดดไกล ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
0207 กระโดดไกล ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
0208 กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
0209 กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
0191 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
0190 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
0189 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
0188 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
0187 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
0186 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
0185 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
0181 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
0182 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
0183 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
0184 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
0170 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
0171 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
0260 วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
0259 วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
0174 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
0175 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
0176 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
0177 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
0178 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
0179 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
0180 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.011372089385986 วินาที