#
กิจกรรม
ทีม
0239 เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 4
0240 เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 4
0241 เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 3
0243 เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 4
0244 เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน ทีม 2 คน / ครู 0 คน 4
0245 เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน ทีม 2 คน / ครู 0 คน 4
0246 เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน ทีม 2 คน / ครู 0 คน 4
0247 เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน ทีม 2 คน / ครู 0 คน 4
0248 เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน ทีม 3 คน / ครู 0 คน 4
0249 เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน ทีม 3 คน / ครู 0 คน 3
0250 เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน ทีม 3 คน / ครู 0 คน 3
0251 เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน ทีม 3 คน / ครู 0 คน 4
0252 เปตอง ม.ต้น คู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 0 คน 3
0253 เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 0 คน 4

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0059928894042969 วินาที