#
กิจกรรม
ทีม
0228 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0229 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 8
0230 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0231 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0232 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ ทีม 2 คน / ครู 0 คน 6
0233 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ ทีม 2 คน / ครู 0 คน 6
0234 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ ทีม 2 คน / ครู 0 คน 6
0235 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ ทีม 2 คน / ครู 0 คน 5
0236 เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 0 คน 4
0237 เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 0 คน 4

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0029170513153076 วินาที