#
กิจกรรม
ทีม
0224 เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย ทีม 6 คน / ครู 0 คน 6
0225 เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง ทีม 6 คน / ครู 0 คน 4
0226 เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย ทีม 6 คน / ครู 0 คน 6
0227 เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง ทีม 6 คน / ครู 0 คน 2

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0031380653381348 วินาที