#
กิจกรรม
ทีม
0220 วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย ทีม 12 คน / ครู 0 คน 5
0221 วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง ทีม 12 คน / ครู 0 คน 6
0222 วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย ทีม 12 คน / ครู 0 คน 6
0223 วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง ทีม 12 คน / ครู 0 คน 6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0030519962310791 วินาที