#
กิจกรรม
ทีม
0210 ฟุตบอล ม.ต้น ชาย ทีม 25 คน / ครู 1 คน 6
0211 ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย ทีม 25 คน / ครู 1 คน 5
0212 ฟุตบอล รวมหญิง ทีม 25 คน / ครู 1 คน 6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0018048286437988 วินาที