#
กิจกรรม
ทีม
0170 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0171 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0174 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0175 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0176 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0177 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 8
0178 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0179 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0180 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0181 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0182 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0183 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0184 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0185 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0186 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0187 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0188 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0189 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0190 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย ทีม 4 คน / ครู 0 คน 12
0191 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง ทีม 4 คน / ครู 0 คน 6
0192 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย ทีม 4 คน / ครู 0 คน 6
0193 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง ทีม 4 คน / ครู 0 คน 6
0194 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย ทีม 4 คน / ครู 0 คน 6
0195 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง ทีม 4 คน / ครู 0 คน 3
0196 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย ทีม 4 คน / ครู 0 คน 6
0197 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง ทีม 4 คน / ครู 0 คน 6
0198 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0199 ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0200 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 12
0201 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0202 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 4
0203 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 3
0204 ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 5
0205 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0206 กระโดดไกล ม.ต้น ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 15
0207 กระโดดไกล ม.ต้น หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0208 กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
0209 กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 4
0259 วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6
0260 วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 0 คน 6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0062618255615234 วินาที