1. เปตอง
0239. เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว 0240. เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
0241. เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว 0243. เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
0244. เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน 0245. เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
0246. เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน 0247. เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
0248. เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน 0249. เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
0250. เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน 0251. เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
0252. เปตอง ม.ต้น คู่ผสม 0253. เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0010600090026855 วินาที