1. เทเบิลเทนนิส
0228. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว 0229. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
0230. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว 0231. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
0232. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ 0233. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
0234. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ 0235. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
0236. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม 0237. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.00058794021606445 วินาที