1. เซปักตะกร้อ
0224. เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย 0225. เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
0226. เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย 0227. เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0013880729675293 วินาที