1. กรีฑา
0170. วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย 0171. วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
0174. วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย 0175. วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
0176. วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย 0177. วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
0178. วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย 0179. วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
0180. วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย 0181. วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
0182. วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย 0183. วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
0184. วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย 0185. วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
0186. วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย 0187. วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
0188. วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย 0189. วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
0190. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย 0191. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
0192. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย 0193. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
0194. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย 0195. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
0196. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย 0197. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
0198. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย 0199. ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
0200. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย 0201. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
0202. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย 0203. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
0204. ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย 0205. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
0206. กระโดดไกล ม.ต้น ชาย 0207. กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
0208. กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย 0209. กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
0259. วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย 0260. วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0026438236236572 วินาที