#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 คณะสีเขียว 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 คณะสีฟ้า 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 คณะสีม่วง 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 คณะสีน้ำเงิน 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 คณะสีแดง 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.014162063598633 วินาที