#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 คณะสีน้ำเงิน 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 คณะสีม่วง 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 คณะสีแดง 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 คณะสีม่วง 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 คณะสีเขียว 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 คณะสีเขียว 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 คณะสีชมพู 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 คณะสีแดง 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
9 คณะสีฟ้า 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.016664028167725 วินาที