1. กรีฑา
0170. วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย 0171. วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
0174. วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย 0175. วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
0176. วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย 0177. วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
0178. วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย 0179. วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
0180. วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย 0181. วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
0182. วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย 0183. วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
0184. วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย 0185. วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
0186. วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย 0187. วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
0188. วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย 0189. วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
0190. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย 0191. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
0192. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย 0193. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
0194. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย 0195. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
0196. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย 0197. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
0198. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย 0199. ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
0200. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย 0201. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
0202. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย 0203. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
0204. ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย 0205. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
0206. กระโดดไกล ม.ต้น ชาย 0207. กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
0208. กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย 0209. กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
0259. วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย 0260. วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
2. ฟุตบอล
0210. ฟุตบอล ม.ต้น ชาย 0211. ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
0212. ฟุตบอล รวมหญิง
3. ฟุตซอล
0214. ฟุตซอล ม.1 ชาย 0215. ฟุตซอล ม.1 หญิง
4. บาสเกตบอล
0216. บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย 0217. บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
0218. บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย 0219. บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
5. วอลเลย์บอล
0220. วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย 0221. วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
0222. วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย 0223. วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
6. เซปักตะกร้อ
0224. เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย 0225. เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
0226. เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย 0227. เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
7. เทเบิลเทนนิส
0228. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว 0229. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
0230. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว 0231. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
0232. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ 0233. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
0234. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ 0235. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
0236. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม 0237. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
8. เปตอง
0239. เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว 0240. เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
0241. เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว 0243. เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
0244. เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน 0245. เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
0246. เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน 0247. เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
0248. เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน 0249. เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
0250. เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน 0251. เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
0252. เปตอง ม.ต้น คู่ผสม 0253. เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
9. เชียร์ลีดเดอร์
0258. เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0075650215148926 วินาที