1. กรีฑา
0170. วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย0171. วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
0174. วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย0175. วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
0176. วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย0177. วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
0178. วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย0179. วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
0180. วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย0181. วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
0182. วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย0183. วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
0184. วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย0185. วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
0186. วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย0187. วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
0188. วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย0189. วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
0190. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย0191. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
0192. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย0193. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
0194. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย0195. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
0196. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย0197. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
0198. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย0199. ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
0200. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย0201. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
0202. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย0203. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
0204. ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย0205. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
0206. กระโดดไกล ม.ต้น ชาย0207. กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
0208. กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย0209. กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
2. ฟุตบอล
0210. ฟุตบอล ม.ต้น ชาย0211. ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
0212. ฟุตบอล รวมหญิง
3. ฟุตซอล
0214. ฟุตซอล ม.1 ชาย0215. ฟุตซอล ม.1 หญิง
4. บาสเกตบอล
0216. บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย0217. บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
0218. บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย0219. บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
5. วอลเลย์บอล
0220. วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย0221. วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
0222. วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย0223. วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
6. เซปักตะกร้อ
0224. เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย0225. เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
0226. เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย0227. เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
7. เทเบิลเทนนิส
0228. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว0229. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
0230. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว0231. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
0232. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่0233. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
0234. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่0235. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
0236. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม0237. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
8. เปตอง
0239. เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว0240. เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
0241. เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว0243. เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
0244. เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน0245. เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
0246. เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน0247. เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
0248. เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน0249. เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
0250. เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน0251. เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
0252. เปตอง ม.ต้น คู่ผสม0253. เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
9. เชียร์ลีดเดอร์
0258. เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0030109882354736 วินาที