เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. ผู้ดูแลระบบ
  2. เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร
  3. ศูนย์จัดการแข่งขันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
  4. เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
  5. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
  6. สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
  7. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
  8. โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
  9. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
  10. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 36
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 699
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 2532
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:172.69.69.187

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนให้ถูกต้องก่อนการแข่งขัน เพราะหากรายการใดมีประกาศผลการแข่งขันแล้ว รายชื่อที่ผิดพลาดจะแก้ไขไม่ได้ และจะมีผลต่อการพิมพ์เกียรติบัตรค่ะ

:30 ตุลาคม 2560

รายละเอียด :

***แจ้งทุกโรงเรียนเพื่อทราบ หากกรีฑาหรือกีฬาประเภทใดที่โรงเรียนลงทะเบียนในระบบ ออนไลน์ไม่ทัน ให้ท่านนำแผงรูปหลักฐานการรับสมัคร ต่างๆ มาลงทะเบียนและสมัครในเช้าวันแข่งขันให้เรียบร้อย และขอให้ท่านร่วมดำเนินการดังนี้

1. เตรียมไฟล์รูปนักกีฬา ครูผู้ฝึกสอนและข้อมูลพื้นฐานของนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน
2. มอบหมายให้ครูหรือผู้แทนโรงเรียนของท่าน มาลงทะเบียนออนไลน์ ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย. 60 เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต แม่จันวิทยาคม จะเตรียมให้ เพื่อให้นักกีฬา และครูผู้ฝึกสอนทุกคนจะสามารถ พิมพ์เกียรติบัตร ออกจากเว็บไซต์รายงานผลฯได้ต่อไป
:29 ตุลาคม 2560

รายละเอียด :

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับโรงเรียน
จะอยู่ทางเมนูด้านซ้าย หรือ ลิงค์วิดีโอ Youtube >>
https://youtu.be/Ipp8na7kVRM

:12 ตุลาคม 2560

รายละเอียด :

 ปฏิทินการจัดดำเนินการแข่งขัน

- เปิดลงทะเบียน 10-27 ตุลาคม 2560
- ปิดระบบลงทะเบียน 27 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น.
- ตรวจสอบรายชื่อ
และแก้ไขรายชื่อในระบบ
21-27 ตุลาคม 2560
- เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว
นักเรียน/ครู
24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
- จัดการแข่งขัน 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศผลการแข่งขัน  หลังจบการแข่งขัน
- พิมพ์เกียรติบัตร  6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
:20 ตุลาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถื่นไทยเกมส์2560 2.โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา
3.โปรแกรมการแข่งขันกีฬา 4.ระเบียบการแข่งขันกีฬาสุดถิ่นไทยเกมส์ ปี2560
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

สรุปผลแข่งขันตามกลุ่ม
#
กลุ่มโรงเรียน
รวม
1 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 90 83 121 294
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 24 22 21 67
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 24 15 18 57
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 12 11 23 46
4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 9 14 15 38
5 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 6 8 10 24
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 8 7 8 23
7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 4 2 14 20
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 3 3 9 15
9 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 0 1 3 4
สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ครู
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 14 14 247
2 วอลเลย์บอล 4 17 9 158
3 บาสเกตบอล 4 18 21 201
4 เทเบิลเทนนิส 10 59 56 89
5 เปตอง 14 109 125 212
6 ฟุตซอล 3 24 25 239
7 เซปักตะกร้อ 4 25 19 113
8 กรีฑา 47 283 140 389
รวมทั้งหมด 103 549 410 1,650
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : [email protected]
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.13832306861877 วินาที