ข่าวประกาศ
กรอกข้อมูลการมอบตัวระดับชั้น ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

แจ้งนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนอาชีพ
ระดับชั้นม.1 ม.4 สามารถกรอกข้อมูลการมอบตัวได้
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00น. เป็นต้นไป
และให้นักเรียนที่ได้โควต้าโรงเรียนเดิม
ในสาขาพืชศาสตร์ อาหารและโภชนาการ ไฟฟ้ากำลัง
กรอกข้อมูลการมอบตัวทางเว็บไซต์ http://data.mwk.ac.th/sas
มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Posted by admin on 13/03/2019

รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.
  • ยื่นใบสมัคร 22-27 มีนาคม 2562

    หยุดทำการวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง
Posted by admin on 08/03/2019

รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์และห้องเรียนอาชีพ

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2562

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
  • ยื่นใบสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2562
Posted by admin on 04/02/2019

 ชั้นตอนการรับสมัคร
 ประกาศรับสมัครนักเรียน

รายละเอียด
การรับสมัครนักเรียน
ระดับม.1 และ ม.4
ห้องเรียนพิเศษวิทย์และห้องเรียนอาชีพ

รายละเอียด
การรับสมัครนักเรียน
ระดับม.1 และ ม.4
ห้องเรียนปกติ

รายละเอียด
การรับสมัครนักเรียน
ระดับม.4
โควต้าโรงเรียนเดิม