ข่าวประกาศ
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์และห้องเรียนอาชีพ

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2562

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
  • ยื่นใบสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2562
Posted by admin on 04/02/2019

 ชั้นตอนการรับสมัคร
 ประกาศรับสมัครนักเรียน

รายละเอียด
การรับสมัครนักเรียน
ระดับม.1 และ ม.4
ห้องเรียนพิเศษวิทย์และห้องเรียนอาชีพ

รายละเอียด
การรับสมัครนักเรียน
ระดับม.1 และ ม.4
ห้องเรียนปกติ

รายละเอียด
การรับสมัครนักเรียน
ระดับม.4
โควต้าโรงเรียนเดิม