บริจาคสมทบทุนสร้าง อาคารโดมอเนกประสงค์
“ไพศาลประชาทรานุสรณ์” (พบโชค ติสฺสวํโส)


กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564
Untitled Document
Copyright © 2021 Programmer by Pichayanart Reerak.
Maechanwittayakhom School ChiangRai