บริจาคสมทบทุนสร้าง อาคารโดมอเนกประสงค์
“ไพศาลประชาทรานุสรณ์” (พบโชค ติสฺสวํโส)


บริจาคได้ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี “กองทุนสร้างโดมอเนกประสงค์แม่จันวิทยาคม” เลขที่บัญชี 535-0-54718-6
หมายเลขบัญชีนี้ได้ทำระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-donation) ไว้กับกรมสรรพากรแล้ว
เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนการเสียภาษีประจำปีได้
โดยมีมูลค่าสองเท่าของจำนวนที่บริจาค


ประสงค์ลงนาม    
เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
E-Mail
เบอร์โทรศัพท์ *ตัวอย่าง 0809991234
ศิษย์เก่ามจว.รุ่นที่ คลิกดูรุ่น
ประเภทการบริจาค เสา งานโครงหลังคา (เหล็ก) งานฐานรากและเสาเข็ม
งานพื้นคอนกรีต ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบรางระบายน้ำ
อื่นๆ
จำนวนเงินที่โอน
วันที่และเวลาที่โอน *ตัวอย่าง 25 ก.พ. 2564 10:34น.
เลือกรูปภาพ เอกสารการโอนเงิน  
ใบอนุโมทนาบัตร ต้องการ
ไม่ต้องการ
Untitled Document
Copyright © 2021 Programmer by Pichayanart Reerak.
Maechanwittayakhom School ChiangRai