เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
  2. โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
  3. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
  4. โรงเรียนปล้องวิทยาคม
  5. โรงเรียนพญาเม็งราย
  6. โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
  7. โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
  8. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  9. โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
  10. โรงเรียนเทิงวิทยาคม

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 595
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 1841
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:162.158.78.145

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

แจ้งเรื่องการพิมพ์เกียรติบัตร  ผู้เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขต อิงโขง "อิงโขงเกมส์" สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ตั้งแต่วันนี้  เป็นต้นไป...

:2 ธันวาคม 2562

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 2.ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกรีฑา
3.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันกรีฑา 8 ลู่ 4.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันกรีฑา
5.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันเปตอง 6.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส คู่ผสม
7.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส คู่ ไม่จำกัดอายุ 8.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส คู่ อายุไม่เกิน15ปี
9.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เดี่ยวไม่จำกัดอายุ 10.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เดี่ยวอายุไม่เกิน15ปี
11.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 12.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
13.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 14.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล หญิง
15.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ม.ปลาย 16.ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ม.ต้น
17.ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬา

สรุปผลแข่งขันตามกลุ่ม
#
กลุ่มโรงเรียน
รวม
1 สหวิทยาเขตอิงโขง 50 50 98 198
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 7 7 30
2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 7 4 18 29
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 4 8 16 28
4 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 8 3 17 28
5 โรงเรียนพญาเม็งราย 3 10 9 22
6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 5 8 9 22
7 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 5 1 5 11
8 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1 3 6 10
9 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 0 4 3 7
10 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1 2 3 6
11 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 0 0 5 5
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน
สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ครู
นักเรียน
1 กรีฑา 84 362 292 527
2 ฟุตบอล 7 23 77 472
3 เซปักตะกร้อ 8 34 78 167
4 เทเบิลเทนนิส 20 110 140 225
5 เปตอง 18 168 233 357
6 วอลเลย์บอล 8 36 98 396
7 วู๊ดบอล 4 44 36 90
8 เชียร์ลีดเดอร์ 1 7 7 44
9 บาสเกตบอล 4 24 61 277
รวมทั้งหมด 217 808 1,023 2,556
รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “อิงโขงเกมส์” ประจำปี 2562
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.2233989238739 วินาที